Mức đóng thuế môn bài mới nhất năm 2019

Mức đóng thuế môn bài mới nhất năm 2019  – lệ phí môn bài – bậc thuế môn bài theo Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ tài chính Khai lệ phí môn bài: – Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng […]

Lịch nộp các loại báo cáo thuế cho năm 2019

Cứ đến dịp cuối năm cũ sang năm mới, Kế toán HTTP lại khái quát tổng hợp lại các mốc lịch thời gian nộp các loại báo cáo thuế cho năm cho năm mới. Bước sang năm 2019, chúng ta cùng điểm các mốc thời gian nộp các loại báo cáo thuế nhé 1. Thời […]

Các nguyên tắc cơ bản trong lập báo cáo tài chính

Trong quản trị tài chính, lập báo cáo tài chính là hoạt động quan trọng hàng đầu vì nó cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết […]

Quyết toán thuế công ty thương mại

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ CÔNG TY THƯƠNG MẠI Công ty bạn đang chuẩn bị quyết toán thuế và bạn chưa có kinh nghiệm kiểm tra, chuẩn bị cũng như xử lí các tình huống khi quyết toán thuế tại công ty? *Thuế GTGT: 1. Kiểm tra xem hàng kỳ có nộp tờ khai đúng […]

Quy định về việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định về việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhà nước sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp làm công cụ trong việc điều tiết thu nhập của các chủ thể có thu nhập cao, đảm bảo yêu cầu đóng góp của các chủ thể kinh doanh vào ngân sách Nhà nước được công bằng, hợp lý. Vậy những quy định về việc tính thuế […]

Tổng hợp các lỗi sai phạm mà kế toán thường gặp

Trong quá trình làm kế toán thì hay gặp các lỗi thường gặp sau, sau đây kế toán HTTP chúng tôi xin chia sẻ tổng hợp các lỗi thường hay gặp mà khi làm kế toán cần né tránh ngay. I- Các lỗi hay gặp khi phát sinh mua bán ​– Không nhận hóa đơn […]