Tổng hợp 11 Lưu ý khi quyết toán thuế 2019

Dưới đây là tổng hợp 11 lưu ý khi quyết toán thuế 2019, quan trọng cho kế toán được đúc kết sau khi quyết toán thuế 2019. Mong rằng với kinh nghiệm quý báu này sẽ hỗ trợ các bạn kế toán sẽ thực hiện quyết toán thuế đơn giản và dễ dàng hơn. Lưu […]

Quyết toán thuế công ty thương mại

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ CÔNG TY THƯƠNG MẠI Công ty bạn đang chuẩn bị quyết toán thuế và bạn chưa có kinh nghiệm kiểm tra, chuẩn bị cũng như xử lí các tình huống khi quyết toán thuế tại công ty? *Thuế GTGT: 1. Kiểm tra xem hàng kỳ có nộp tờ khai đúng […]