DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU TẠI QUẢNG NGÃI

Sau khi thành lập doanh nghiệp xong doanh nghiệp nhận được con dấu và giấy phép kinh doanh thì thủ tục tiếp theo là tiến hành thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu cho chi cục thuế thành phố/ huyện nơi mà bạn đặt trụ sở. Vậy hồ sơ kê khai thuế ban đầu gồm các biểu mẫu nào? Thủ tục kê khai thuế ban đầu được thực hiện tại đâu? nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ kê khai thuế ban đầu tại Quảng Ngãi chúng tôi ra đời.

dịch vụ kê khai thuế ban đầu tại Quảng Ngãi
Dịch vụ kê khai thuế ban đầu tại Quảng Ngãi

Quy trình dịch vụ kê khai thuế ban đầu tại Quảng Ngãi

  • Soạn, trình ký các biểu mẫu cần thiết
  • Tiến hành nộp hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế
  • Nhận kết quả và bàn giao hồ sơ cho doanh nghiệp
  • Tư vấn thuế – kế toán sau khi hoàn thiện hồ sơ thuế ban đầu

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU:

 Nơi nộp và thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Tùy thuộc vào hình thức đầu tư của doanh nghiệp, Sở Kế Hoạch Đầu Tư sẽ có phiếu chuyển tương ứng về Cục/Chi cục thuế để doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp và làm việc. Trong nội dung bài viết này, HTTP chỉ đề cập đến các loại hình công ty phổ biến, với 100% vốn Việt Nam, có quy mô vừa và nhỏ. Đối với loại hình doanh nghiệp này, sau khi bàn giao GPKD thì Sở KHĐT sẽ kèm theo một phiếu Thông Báo Về Cơ Quan Thuế Quản Lý.

Nơi nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu:

Đối với loại hình và quy mô doanh nghiệp đã đề cập, thì cơ quan thuế trực tiếp quản lý chính là chi cục thuế quận/huyện nơi công ty bạn đặt trụ sở. Và trên phiếu Thông Báo Về Cơ Quan Thuế Quản Lý sẽ ghi rõ vấn đề này. Sau khi hoàn thành bước thành lập công ty, phiếu thông báo về cơ quan thuế quản lý sẽ được Sở Kế Hoạch Đầu Tư trả kèm với GPKD.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu :

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế ban đầu sẽ là ngày cuối cùng của tháng ghi trên GPKD trong trường hợp doanh nghiệp bắt đầu sản xuất kinh doanh ngay khi nhận GPKD. Hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên GPKD trong trường hợp doanh nghiệp nhận được GPKD nhưng chưa đi vào hoạt động. Nhưng theo kinh nghiệm riêng của dịch vụ kế toán Song Kim, hãy hoàn thiện ngay thủ tục kê khai thuế ban đầu với thời gian sớm nhất có thể. Vì bạn còn rất nhiều việc phải làm để vận hành doanh nghiệp của mình.

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu gồm:

1. Công văn đăng kí hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp (chuẩn bị 02 bản)
Nội dung công văn sẽ bao gồm: Hình thức kế toán, hình thức nhập xuất hàng hóa, hình thức ghi sổ kế toán, phương pháp kế toán, chế độ kế toán áp dụng, loại hóa đơn sử dụng.
2. Công văn đăng kí chế độ kế toán áp dụng (chuẩn bị 02 bản)
Theo luật định hiện tại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC; nhưng đối với một số kế toán, khi học trên lý thuyết thì hệ thống tài khoản kế toán lại không theo thông tư 133 này. Cho nên, nếu muốn thuận tiện hơn cho công việc của mình, doanh nghiệp có thể làm công văn đăng kí chế độ kế toán áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Và doanh nghiệp phải cam kết sử dụng chế độ kế toán theo thông tư 200 bình ổn trong vòng 02 năm.
3. Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (chuẩn bị 02 bản)
Doanh nghiệp phải đăng kí phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC với cơ quan thuế quản lý. Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định phổ biến hiện nay là: khấu hao theo đường thẳng; khấu theo theo số dư giảm dần có điều chỉnh; khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm;…
4. Giấy ủy quyền (chuẩn bị 01 bản)
Nếu bạn không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hãy chuẩn bị 1 giấy ủy quyền khi tiến hành nộp hồ sơ đăng kí thuế ban đầu.
LIÊN HỆ DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU TẠI QUẢNG NGÃI:
  • Công ty kế toán và tin học HTTP
  • Điện thoại: 093 561 3593 – 0255 651 9992