CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TIN HỌC HTTP
 Địa chỉ: 120/1 Đường Phạm Văn Đồng – TP Quảng Ngãi
 Điện thoại: 0255 651 9992 – 093 561 3593
 Email:hotrokhachhang.http@gmail.com