TƯ VẤN THUẾ – KẾ TOÁN

Là chuyên gia tư vấn thuế, kế toán cho Doanh nghiệp

Cập nhật thường xuyên các chính sách và thông tư mới của Cơ quan thuế

Trình độ chuyên môn cao. Không lo sai sót và nộp phạt.

Tiết kiệm 70% chi phí thuê nhân viên mà hiệu quả đạt 99%.

Doanh nghiệp yên tâm về công tác kế toán và kê khai thuế. Đã có chúng tôi đảm trách từ A-> Z

Chúng tôi cam kết “Đúng hạn – Chuẩn xác – Trách nhiệm”

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng/quý.

2. Cập nhật hóa đơn, chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán

3. Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp vào chi phí hợp lý theo đúng luật thuế.

4. Thực hiện sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

5. Lập, in, đóng chứng từ kế toán theo quý và hoàn thiện sổ sách kế toán cuối năm.

6. Thực hiện Báo cáo Tài Chính, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm theo quy định hiện hành (miễn phí)

7. Tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế và kế toán.

8. Thông báo số tiền thuế cần phải nộp khi phát sinh.

9. Cử người làm việc với Cán bộ thuế khi có yêu cầu. Đại diện Doanh Nghiệp giải trình hồ sơ kế toán khi quyết toán thuế.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

1. Báo cáo thuế hàng tháng

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Không phát sinh hoá đơn 600,000 đồng/tháng
Từ 1 hoá đơn – 10 hoá đơn 800,000 – 1,000,000 đồng/tháng
Từ 11 hoá đơn – 50 hoá đơn 1,200,000 – 2,000,000 đồng/tháng
Từ 51 hoá đơn trở lên Từ 2,000,000 trở lên
SẢN XUẤT – GIA CÔNG BÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Không phát sinh hoá đơn 600,000 đồng/tháng
Từ 1 hoá đơn – 10 hoá đơn 1,000,000 – 1,500,000 đồng/tháng
Từ 11 hoá đơn – 50 hoá đơn 2,000,000 – 3,500,000 đồng/tháng
Từ 51 hoá đơn trở lên Từ 4,000,000 đồng/tháng
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT BÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Không phát sinh hoá đơn 600,000 đồng/tháng
Từ 1 -3 hợp đồng xây dựng 2,000,000 – 2,500,000 đồng/tháng
Từ 4 – 6 hợp đồng xây dựng 3,000,000 – 4,000,000 đồng /tháng
  Từ 6 hợp đồng trở lên Từ 4,000,000 đồng/tháng

2.Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

Số lượng lao động cần kê khai Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Dưới 10 lao động 200.000 đ
Từ 10 đến 30 lao động 500.000 đ
Từ 31 lao động trở lên 1.000.000 đ

3. Chứng từ ngân hàng

Số lượng chứng từ Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Từ 1 đến 20 chứng từ 500.000 đ
Từ 21 đến 50 chứng từ 700.000 đ
Từ 51 đến 100 chứng từ 1.000.000 đ
Từ 100 đến 150 chứng từ 1.500.000 đ
Trên 150 chứng từ Thỏa thuận