CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐẠI LÝ THUẾ HTTP

Địa chỉ: 120/1 Đường Phạm Văn Đồng – TP Quảng Ngãi 

Điện thoại: 0255 651 9993 – 093 561 3593

XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH DOANH DỊCH VỤ VỀ THUẾ

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông báo xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Công ty TNHH Kế toán và Tin học HTTP