Bảng giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi

công ty HTTP chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, kế toán thuế, tư vấn doanh nghiệp,. quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ 093 561 3593

Bảng giá dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi

THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH

Tất cả thủ tục được thực hiện mà quý khách không cần phải đi đâu

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Giá Thời gian ngày làm việc
Thay đổi ngành nghề kinh doanh 1.000.000 VNĐ – 1 ngày soạn hồ sơ

– 3 ngày có giấy phép mới

– 1 ngày bàn giao giấy phép

Thay đổi vốn kinh doanh
Thay đổi thành viên
Thay đổi cổ đông sáng lập
Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thay đổi trụ sở (cùng huyện)
Thay đổi trụ sở (khác huyện)

*Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

* Khắc dấu tròn Doanh nghiệp

* Chốt thuế tại cơ quan thuế cũ

* Đăng ký kê khai thuế tại huyện mới

* Đăng bố cáo

3.200.000 VNĐ – 1 ngày soạn hồ sơ

– 3 ngày có giấy phép mới

– 3 ngày có con dấu mới

10-30 ngày có phiếu chuyển

Thay đổi tên doanh nghiệp (Không làm dấu) 800.000 VNĐ – 3 ngày có giấy phép mới
Thay đổi tên doanh nghiệp (có làm dấu)

*Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

*Khắc lại dấu tròn Doanh nghiệp

1.300.000 VNĐ – 1 ngày soạn hồ sơ

– 3 ngày có giấy phép mới

– 3 ngày khắc dấu

– 1 ngày bàn giao giấy phép

Chuyển loại hình doanh nghiệp (không làm dấu) 1.100.000 VNĐ – 3 ngày có giấy phép mới
Chuyển loại hình doanh nghiệp (có làm dấu)

*Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

*Khắc lại dấu tròn Doanh nghiệp

1.600.000 VNĐ – 1 ngày soạn hồ sơ

– 3 ngày có giấy phép mới

– 3 ngày khắc dấu

– 1 ngày bàn giao giấy phép

Bán doanh nghiệp tư nhân (giấy chứng nhận ĐKDN) 1.100.000 VNĐ – 3 ngày có giấy phép mới
Bán doanh nghiệp tư nhân

*Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

*Khắc lại dấu tròn Doanh nghiệp

1.600.000 VNĐ – 1 ngày soạn hồ sơ

– 3 ngày có giấy phép mới

– 3 ngày khắc dấu

– 1 ngày bàn giao giấy phép

Thành lập CN, VPĐD 1.000.000 VNĐ – 3 ngày có giấy phép mới
Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, VPĐD 800.000 VNĐ – 3 ngày có giấy phép mới
Khôi phục Mã số thuế 3.000.000 VNĐ 30 ngày
Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện (Trả GCNĐK hoạt động, con dấu) 1.500.000 VNĐ 20 ngày
Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện (Khóa MST, trả GCNDN, con dấu) 1.650.000 VNĐ 30 ngày
Giải thể doanh nghiệp chưa mua hóa đơn Thời gian tùy huyện
>Hồ sơ tại cơ quan thuế + Xác nhận Hải Quan

>Hồ sơ tại Sở KH&ĐT và Công an

>Báo cáo giải thể

2.300.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

Miễn phí

3.500.000 VNĐ
Giải thể doanh nghiệp đã mua hóa đơn Thời gian tùy huyện
>Quyết toán và báo cáo tài chính

>Hồ sơ tại cơ quan thuế + Xác nhận Hải Quan

>Hồ sơ tại sở KH&ĐT và Công an

>Bố cáo giải thể

Thỏa thuận

3.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

Miễn phí

Thỏa thuận