Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Sau đây là bài viết cách Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt, kế toán HTTP xin chia sẻ vài cách xử lý.

Cách xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt:

– Hóa đơn trên 20 triệu nếu doanh nghiệp do không để ý hoặc hoặc có hiểu biết văn bản pháp luật đã thanh toán bằng tiền mặt thì xử lý như thế nào?
– Những hệ lụy nếu doanh nghiệp lỡ thanh toán bằng tiền mặt cho những hóa đơn trên 20 triệu?

—> Trường hợp 01: nếu công ty bạn (Bên Mua) đã lên sổ sách và khai báo thuế GTGT

+ Cách 1: Liên hệ bên bán cùng ra ngân hàng bạn viết sẵn ủy nhiệm chi chuyển khoản sang tài khoản bên bán, bên bán sau khi nhận được tiền trong tài khoản thì rút tiền ra trả lại bạn tiền mặt hoặc trả bạn bằng séc.

+ Cách 2 : Liên hệ bên bán bạn làm ủy nhiệm chi thanh toán vào tài khoản bên bán, bên bán rút tiền mặt ra và làm giấy nộp tiền trả vào tài khoản bên bạn là xong (chỉ làm khi là đối tác quen biết tránh bị giam tiền hoặc chơi xấu).

+ Cách 3: Sang bên đối tác đòi lại tiền mặt sau đó mang ra ngân hàng làm UNC chuyển khoản sang TK bên công ty bán là xong.

—> Nếu Bên Mua không chuyển khoản hậu quả là:

-> Về thuế TNDN: Bị xuất toán không được xem là chi phí hợp lý.
Về thuế TNDN nếu không chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng sẽ không là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN năm = > Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 201x phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4= xxxx của tờ khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng thu thập tính thuế x 20%.

+ Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành có hiệu lực như sau (bạn tham khảo và đọc thêm các điều sau) :

+ Hiến pháp: là cao nhất “cưỡng bức thực hiện” trong phạm vi cả nước. Các VBPL khác không được trái với Hiến pháp hiện hành.
+ Luật: Luật không được trái với Hiến pháp.
+ Nghị định (hướng dẫn luật, chính phủ ban hành)
+ Thông tư (hướng dẫn nghị định, thuộc cấp bộ, bộ trưởng ký ban hành).

—> Căn cứ 03:

+++Về thuế TNDN:
– Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi)
– Điều 6 Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
– Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

+++Về thuế GTGT:
– Điều 15 thông tư Số: 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
-> Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
ü Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
+ Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối vói phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

=> Theo đó kể từ ngày 1/1/2014 tất cả chứng từ hóa đơn đầu vào Có giá trị > 20.000.000 thì phải thanh tóan qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đồng thời mới được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.