Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Quảng Ngãi

Bạn đang tìm dịch vụ kiểm toán độc lập tại Quảng Ngãi? nhưng không biết địa chỉ và công nào? Nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp nước ngoài ( FDI) tại Quảng Ngãi, dịch vụ kiểm toán Rồng Việt chúng tôi ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu của quý doanh nghiệp.

Công ty kiểm toán tại Quảng Ngãi

Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá:

Điện thoại: 093 561 3593 

Địa chỉ Văn phòng : 120/1 Đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Ngãi
Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Ngãi

Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Ngãi:

a) Pháp lý rõ ràng: Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Ngãi ( Rồng Việt) đã được Bộ Tài Chính cấp phép đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

b) Công ty Kiểm toán Rồng Việt được sáng lập bởi các kiểm toán viên có hơn 10 năm kinh nghiệm đã cung cấp và tư vấn dịch vụ kiểm toán cho hàng 1.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước cũng như vốn đầu tư nước ngoài FDI hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

c) Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa rủi ro: thông qua dịch vụ kiểm toán của RỒng Việt, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ quý đơn vị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

d) Rà soát ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến thuế: qua kiểm toán Rồng Việt sẽ phát hiện và tư vấn quý đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.

e) Chi phí dịch vụ kiểm toán: đảm bảo mức phí kiểm toán phù hợp với quy mô, ngành nghề, đặc điểm sản xuất kinh doanh.

c) Rồng Việt đảm bảo về chất lượng dịch vụ kiểm toán khi quý đơn vị cung cấp Báo cáo tài chính cho bên thứ ba, như nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan nhà nước…..

Những quy định các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán độc lập:

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán:

  • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
  • Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
  • Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
  • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.
  • Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.
  • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty mà Nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
  • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
  • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
  • Báo cáo tài chính hàng năm của dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi phải được kiểm toán bởi Kiểm toán nhà nước hoặc Kiểm toán độc lập theo thỏa thuận với nhà tài trợ (theo Điều 26, Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính).