Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán tại Quảng Ngãi

Công ty bạn đang chuẩn bị thanh tra thuế, bạn cần đơn vị để vào rà soát lại sổ sách hồ sơ kế toán tại Quảng Ngãi, Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề kế toán kiểm toán, Công ty chúng tôi chuyên dịch vụ soát xét sổ sách kế toán bao gồm soát xét bộ hồ sơ gốc: hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán, tờ khai xuất nhập khẩu,…. Từ đó đối chiếu với báo cáo thuế và hạch toán kế toán trên sổ sách. Trong quá trình soát xét, nếu phát hiện sai sót, chúng tôi sẽ tiến hành các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Quý doanh nghiệp tại Quảng Ngãi cần tư vấn hãy gọi Hotline: 0935 613 593

Dịch vụ kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

• Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán

• Kiểm tra cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

• Kiểm tra các chi phí hợp lý và không hợp lý

• Kiểm tra việc lập và khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

• Kiểm tra việc lập tờ khai quyết toán TNDN, BCTC

Tư vấn xử lý các chi phí chưa hợp lý:

• Tư vấn điều chỉnh các sai sót chưa phù hợp với quy định của chính sách thuế và kế toán

• Tư vấn, xử lý các chi phí chưa hợp lý của doanh nghiệp

• Tư vấn thiết lập lại các sổ sách kế toán, báo cáo thuế của doanh nghiệp theo đúng quy định của các luật thuế và kế toán

• Tư vấn điều chỉnh các báo cáo thuế của doanh nghiệp khi có sai lệch