Tư vấn chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

Công ty tư vấn doanh nghiệp HTP chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH hai thành viên tại Quảng Ngãi, quý doanh nghiệp cần tư vấn soạn thảo hồ sơ hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn theo đúng quy định luật doanh nghiệp 2014.

ĐIỆN THOẠI: 093 561 3593

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện chuyển nhượng phần vốn góp:

Trong trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp của thành viên, thì thành viên có quyền chuyển nhượng vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không là thành viên.

Thứ tự chuyển nhượng phần vốn góp:

Trước tiên, phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.
Thủ tục thay đổi thành viên công ty:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
Biên bản họp hội đồng thành viên;
Quyết định của hội đồng thành viên;
Danh sách thành viên công ty;
Thông báo sổ thành viên công ty;
Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp.
CMND/hộ chiếu công chứng của người nhận chuyển nhượng.
*Lưu ý: Trường hợp chuyển nhượng vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn
Thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp:

Sau khi chuyển nhượng vốn góp doanh nghiệp cần tiến hành kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhận cho người chuyển nhượng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

Cách tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 20%