KHUYẾN MẠI và CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI liệu có giống nhau

Phân biệt KHUYẾN MẠI và CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI .

Khuyến mại và chiết khấu thương mại được quy định trong Luật là hai hình thức, khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, ngay cả nhiều đơn vị cơ quan thuế cũng hiểu lầm khi cho rằng, chiết khấu thương mại cũng là một hình thức khuyến mại.

CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI là gì?

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.
Khoản chiết khấu thương mại được sự thỏa thuận giữa người mua và người bán thông qua hợp đồng đã được hai bên ký kết.
Cần phân biệt chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm tiền cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng nhằm khuyến khích người mua thanh toán tiền hàng sớm.

KHUYẾN MẠI là gì?
Theo Luật thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.
?? Có thể tóm tắt sự khác biệt giữa chiết khấu và khuyến mại như sau:
Chiết khấu thương mại
Khuyến mại
Do bán với số lượng lớn nên giảm một số chi phí như vận chuyển, lưu trữ … => giảm giá
Do sản phẩm mới ra chưa có trên thị trường, hàng cũ không bán được, lỗi mốt … => giảm giá để bán được
Khoản giảm trừ của người bán khi người mua hàng đạt số lượng nhất định theo thỏa thuận.
Khoản giảm trừ (hoặc tặng kèm sản phẩm) nhằm thúc đẩy bán hàng, không nhất thiết đạt số lượng yêu cầu
Là thoả thuận giữa 2 bên và quy định cụ thể trong hợp đồng (không cần đăng ký với cơ quan quản lý).
Công khai và phải có thông báo/đăng ký với Sở công thương tại nơi doanh nghiệp tổ chức khuyến mại.
Thường áp dụng cho khách hàng bán buôn (bán sĩ).
Áp dụng cho mọi khách hàng, thường cho khách hàng mua lẻ.
Thời gian thực hiện do thoả thuận theo hợp đồng, có thể được duy trì thường xuyên, mang tính trung, dài hạn.
Chỉ được thực hiện theo từng đợt đăng ký với cơ quan quản lý và bị giới hạn trong thời gian nhất định, mang tính ngắn hạn.