Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc

Hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng người phụ thuộc đã có mã số thuế và chưa có mã số thuế:

Làm mẫu 02TH trên HTKK như sau:
Bước 1: Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK chọn “Kê khai” sau đó chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” cuối cùng chọn “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”, như hình bên dưới:

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc

Bước 2: Sau đó các bạn chọn “Năm, Lần kê khai” và chọn “Đồng ý” như hình:

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc

 Bước 3: Sau đó hiện lên tờ khai 02TH thì các bạn điền thông tin vào. Trong hình dưới Hồng Hải sẽ lấy ví dụ cho cả trường hợp Cá nhân đã có MST và chưa có MST.

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc

Ví dụ 1: Bà Mai Yến Linh đăng ký giảm trừ cho con trai là Nguyễn Nhật Minh. Con trai bà Linh chưa có MST cá nhân và dưới 14 tuổi nên chưa có CMT.
Trường hợp này bạn điền tại mục I trên tờ khai và bỏ trống 2 chỉ tiêu “MST cá nhân của người phụ thuộc” và “CMDN/CCCD…”.
Mục “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 01/2018 -> “Đến tháng” ghi: Bỏ trống (Nếu xác định là đăng ký giảm trừ gia cảnh đến thời điểm nào thì ghi rõ tháng/năm vào đây) (Xem hình minh họa)
Ví dụ 2: Ông Nguyễn Đình Viên đăng ký giảm trừ cho con trai là Nguyễn Đình Huy. Con trai Ông Viên đã có MST cá nhân và dưới 14 tuổi nên chưa có CMT.
Trường hợp này bạn điền tại mục II trên tờ khai và bỏ trống chỉ tiêu “CMDN/CCCD…”.
Mục “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 01/2018 -> “Đến tháng” ghi: Bỏ trống (Nếu xác định là đăng ký giảm trừ gia cảnh đến thời điểm nào thì ghi rõ tháng/năm vào đây) (Xem hình minh họa)
Sau khi các bạn kê khai xong cho tất cả nhân viên của mình thì Ấn “Ghi” và “Kết xuất XML”. Sau đó đăng nhập và gửi tờ khai
Lưu ý: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.