Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gì khi thanh tra BHXH

⛔️ Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi có cơ quan BHXH xuống thanh tra đây là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp gửi mail cho HTTP chúng tôi để được tư vấn, Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ khi có cơ quan BHXH xuống thanh tra như sau:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gì không thanh tra BHXH
Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gì không thanh tra BHXH

1. Bảng lương, chấm công

2. Hợp đồng lao động

3. Danh sách trả lương

4. Hồ sơ đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT

5. Bản photo sổ BHXH của người lao động

6. Báo cáo tình hình sử dụng lao động

7. Khai trình sử dụng lao động

8. Giấy nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

9. Quyết định của doanh nghiệp đối với người lao động

10. Các chứng từ chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHT.

 Đối với một số trường hợp đặc biệt cần thêm những giấy tờ khác như:

? Đối với trường hợp đề nghị thoái giảm bổ sung thì cần:

– Quyết định chấm dứt hợp đồng của lao động đề nghị thoái giảm;

– Quyết toán thuế TNCN, bảng công, bảng lương của công ty tại thời điểm đề nghị truy giảm;

? Đối với trường hợp xác minh để thanh toán thai sản cần thêm:

– Sổ BHXH và giấy khai sinh con của lao động thai sản.

– Nếu sau thai sản nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động phải có quyết định chấm dứt hợp đồng kèm theo.

? Hồ sơ nhân sự của các bạn đã đầy đủ thì cũng nên lưu ý đến các vấn đề khác như: nội dung hợp đồng lao động, tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm, các quy chế khen thưởng, quy chế tài chính,….

Chúc các bạn thành công ! ?