Dịch vụ làm lại giấy đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi

Chuyên cung cấp dịch vụ làm lại giấy phép kinh doanh:

Công ty bạn vừa bị mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?  Công ty bạn muốn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ? nhưng bạn không biết các quy trình và soạn thảo hồ sơ như thế nào cho phù hợp với quy định với luật doanh nghiệp? Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp HTTP chúng tôi chuyên các thủ tục hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp tại Quảng Ngãi, chúng tôi sẽ tư vấn và trực tiếp làm thủ tục cấp lại cho quý DN.

Điện thoại: 093 561 3593 

Hoặc đến trực tiếp văn phòng: 120/1 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.

Dịch vụ làm lại giấy đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi
Dịch vụ làm lại giấy đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi

 

Quy định về thủ tục hồ sơ xin cấp lại khi mất giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

a) Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.

 b) Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:

  • Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

3. Khi tiếp nhận các hồ sơ quy định tại các khoản 1 và 2 nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây.

4. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất; rách, nát, cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác cũng áp dụng theo các quy định nêu trên.

5.Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ để được xem xét cấp lại hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.