Dịch vụ chuyển nhượng vốn công ty TNHH tại Quảng Ngãi

Bạn đang có ý định chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên là việc thành viên góp vốn chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên góp vốn khác trong công ty, cho cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty.  với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp tại Quảng Ngãi chúng tôi sẽ tư vấn các thủ tục hồ sơ chuyển nhượng phần góp vốn cho quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi: 093 561 3593

 Bạn đang có ý định Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chúng tôi chuyên Dịch vụ chuyển nhượng vốn công ty TNHH tại Quảng Ngãi
Dịch vụ chuyển nhượng vốn công ty TNHH tại Quảng Ngãi

Dịch vụ chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Quảng Ngãi.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên cần phải tiến hành thủ tục chặt chẽ như sau:

 • Chào bán cho các thành viên khác của công ty
 • Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán mà không có ai mua hoặc không mua hết thì thành viên có thể chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức không phải là thành viên.

Nếu so sánh giữa chuyển nhượng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn với chuyển nhượng cổ phần thì ta thấy công ty trách nhiệm hữu hạn hạn chế chuyển nhượng vốn cho người không phải là thành viên. Còn với công ty cổ phần, việc chuyển nhượng cổ phần tự do linh hoạt hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mang tính “đóng” để bảo đảm tính cân bằng về lợi ích giữa các thành viên.

3. Ngoại lệ của nguyên tắc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Pháp luật cũng rất linh hoạt, mềm dẻo khi quy định hai trường hợp mà thành viên không cần chào bán cho các thành viên còn lại của công ty, đó là:

 • Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014
 • Thành viên thực hiện việc trả nợ bằng vốn góp.

4. Thời điểm chuyển nhượng thành công và hệ quả của việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Người chuyển nhượng chấm dứt quyền và nghĩa vụ với công ty tương ứng với số vốn góp kể từ khi các thông tin của người mua được ghi vào sổ đăng ký thành viên.
 • Hệ quả của việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên:
  • Vốn điều lệ của công ty không thay đổi, công ty tiến hành thay đổi/bổ sung thành viên
  • Trường hợp việc chuyển nhượng dẫn tới chỉ còn một thành viên thì trong 15 ngày sau khi hoàn thành chuyển nhượng, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp.
  • Trường hợp có tiếp nhận thành viên mới thì cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thành viên.
  • Trường hợp cá nhân chuyển nhượng phần vốn góp thì cần đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế.

5. Trình tự chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trình tự thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm 4 bước cơ bản như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh;
 • Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp;
 • Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

6. Xử phạt hành chính nếu không đăng ký chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo quy định của pháp luật, khi chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi. Nếu vi phạm quy định này thì doanh nghiệm sẽ bị phạt hành chính, cụ thể như sau:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên quá thời hạn quy định quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên quá thời hạn quy định quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Doanh nghiệp buộc đăng ký chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo trình tự và thủ tục đã nêu ở trên.

7. Nội dung dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên của chúng tôi

Khi cung cấp dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên cho khách hàng, chúng tôi thực hiện các công việc sau đây:

 • Tư vấn luật trước khi thay đổi nội dung ĐKKD
 • Soạn thảo hồ sơ
 • Thay mặt khách hàng:
  • Nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT
  • Theo dõi việc xử lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ (nếu có)
  • Nhận kết quả
  • Nộp phí, lệ phí liên quan
  • Đăng Bố cáo về việc thay đổi nội dung ĐKKD

8. Quy trình cung cấp dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

9. Giấy tờ khách hàng cần cung cấp để chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trước khi bắt đầu thực hiện dịch vụ, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ và thông tin sau:

Tài liệu:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty (bản sao)
 • Căn cước/CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty (bản sao)

Thông tin về việc chuyển nhượng vốn góp: chuyển từ ai sang ai

10. Thời gian thực hiện dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Thời gian thực hiện dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên của chúng tôi là 05 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ

11. Kết quả dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khách hàng sẽ nhận được các tài liệu sau đây để chứng minh việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên  đã hoàn tất:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi
 • Biên lại nộp lệ phí công bố chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

12. Giá dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quý khách có nhu cầu tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại: 093 561 3593 hoặc đến 120/1 Đường Phạm Văn Đồng TP Quảng Ngãi