Cần biết về việc treo bảng hiệu công ty mới thành lập

Pháp luật Việt Nam quy định, mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ phải gắn tên, treo biển hiệu doanh nghiệp tại trụ sở chính. Vì vậy, kiến thức căn bản về biển hiện bao gồm nội dung phải có, vị trí phải treo và các chế tài liên quan là cần thiết đối với các doanh nghiệp.

Ngoài ra, có thể tham khảo Điều 34 Luật quảng cáo để biết thêm về các quy định chữ viết, kích thước và vị trí của biển hiệu Doanh nghiệp.

Lưu ý rằng, đối với các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (như: kinh doanh băng, đĩa, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; tổ chức lễ hội; hay các hình thức vui chơi giải trí khác), việc treo biển hiệu còn phải tuân thủ theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP