Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh công ty xây dựng

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh công ty xây dựng – Trình tự kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh. Khi nào doanh nghiệp cần kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh? Hồ sơ kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh bao gồm những giấy tờ nào? Những lưu ý khi kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

I. Các ví dụ về doanh nghiệp kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

Ví dụ: DN A có trụ sở tại Quảng Ngãi, ký hợp đồng với DN B để thực hiện công trình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiết kế) tại Phú Yên mà DN B là chủ đầu tư thì DN A thực hiện khai thuế GTGT xây dựng vãng lai đối với hợp đồng này tại Phú Yên.

Ví dụ: DN H có trụ sở tại QUẢNG NGÃI, mua 3 căn nhà tại Hà Nội. Sau đó DN H bán lại các căn nhà này và thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo tỷ lệ % doanh thu với cơ quan thuế tại Hà Nội.

II. Hồ sơ kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh:

1. Thuế suất tạm tính theo tỷ lệ:

– Đối với Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% thì chịu 2%.
– Đối với Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% thì chịu 1%.

Chú ý: Trên phần mềm HTKK đã quy định rõ tỷ lệ này.

2. Hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh gồm:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT

– Hồ sơ kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được kê khai theo từng lần phát sinh doanh thu. Chú ý: Nếu trong một tháng có phát sinh nhiều lần thì đăng ký với với cơ quan thuế nôp theo tháng.

Bạn đang xem bài viết: Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh công ty xây dựng

3. Các bước kê khai thuế:

– Bước 1: Kê khai tại nơi xây dựng, xây lắp…

+ Khi xuất hóa đơn (phát sinh doanh thu) bạn phải kê khai thuế.

Chú ý: Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+ Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT)
+ NộpTờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT tại cơ quan thuế nơi có hoạt động xây dựng, xây lắp…
+ Nộp tiền thuế theo tỷ lệ 1% hoặc 2%/doanh thu vào kho bạc nhà nước nơi có hoạt động xây dựng, xây lắp…(Chú ý: Nộp xong sẽ được cấp cho 1 chứng từ khấu trừ thuế)

– Bước 2: Kê khai tại trụ sở chính:

+ Sau khi nhận được chứng từ khấu trừ thuế từ địa phương nơi xây dựng, xây lắp… các bạn kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính, cụ thể như sau:

Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) -> Kèm theo: PL 01-5/GTGT (Bạn nhập số tiền thuế đã nộp theo chứng từ khấu trừ thuế vào đây) -> Sau đó ấn “Ghi”

Phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền thuế đó (được khấu trừ) vào Chỉ tiêu số [39] “Số thuế đã nộp vãng lai ngoại tỉnh” trên Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT).

Lưu ý: Các bạn phải lưu giữ chứng từ khấu trừ để chứng minh nhé!

Để tìm hiểu rõ hơn, các bạn có thể tham khảo thêm tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Công văn 6789/BTC-TCT ngày 29/05/2013 của Bộ Tài chính.