Cách đưa chi phí thuê nhà là hợp lý và hợp lệ ?

Thuê nhà, văn phòng của cá nhân có cần hóa đơn không, Quy định về chi phí thuê nhà hợp lý? Sau đây kế toán HTTP xin hướng dẫn đưa khoản chi phí thuê nhà thuê hợp lý

1. NẾU TỔNG TIỀN THUÊ NHÀ < 100tr/NĂM

– Theo TT119/2014/TT-BTC thì cá nhân, hộ gia đình cho thuê TS mà tổng tiền cho thuê nhà < 100tr/năm thì ” KHÔNG PHẢI KHAI, NỘP THUẾ GTGT, TNCN và không cần có hóa đơn “
– Từ ngày 01/01/2017 thì được miễn thuế MB

=> Hồ sơ cần có để được coi là hợp lý :
+ Hợp đồng thuê nhà ( không bắt buộc phải công chứng từ ngày 01/07/2015 )
+ Chứng từ thanh toán tiền nhà ( Không nhất thiết phải chuyển khoản )

2. NẾU TỔNG TIỀN THUÊ NHÀ > 100tr/NĂM
– Hộ gia đình, cá nhân cho thuê ( hoặc bên DN thuê nộp thay ) phải khai, nộp thuế.

a/ Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà
a.1/ Thuế MB

+ DT bình quân năm > 500tr thì nộp 1tr/năm
+ DT bình quân năm trên 300tr đến 500tr thì nộp 500.000đ/năm
+ DT bình quân năm trên 100tr đến 300tr thì nộp 300.00đ/năm

a.2/ Thuế GTGT

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT X 5%

a.3/ Thuế TNCN

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN X 5%

b. Ai là người nộp thuế :

– Cá nhân cho thuê TS trực tiếp khai thuế với CQT, hoặc :
– Bên đi thuê TS khai và nộp thuế thay nếu trong hợp đồng có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế

c. Hồ sơ nộp thuế gồm :

– Hợp đồng thuê nhà, phụ lục hợp đồng
– CMT photo công chứng của cá nhân cho thuê
– Tờ khai thuế cho thuê TS mẫu 01/TTS
– Phụ lục theo mẫu 01-1/BK-TTS (nếu là lần đầu)
– Tờ khai lệ phí thuế MB
– Mỗi loại 2 bản

=> DN cần chuẩn bị hồ sơ sau để hạch toán và ghi vào CP được trừ khi tính thuế TNDN :
+ Hợp đồng thuê nhà, phụ lục
+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà
+ Chứng từ nộp thuế thay chủ nhà và hồ sơ nộp thuế thay ( nếu hợp đồng ghi DN nộp thay)