Các vấn đề cần lưu ý về bảo hiểm xã hội mới nhất 2018

LƯU Ý VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Người lao động khi nghỉ việc thì đơn vị cần làm thủ tục gì? Và nlđ được hưởng chế độ gì? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn quan tâm.
? Thứ nhất báo giảm: Khi người lao động khi việc ở đơn vị thì đơn vị thực hiện hồ sơ báo giảm qua phần mềm ( Hs điện tử). Thời hạn giải quyết hồ sơ là 05 ngày làm việc.
? Thứ 2 chốt sổ: Sau khi thực hiện báo giảm thành công đơn vị nộp hồ sơ chốt sổ qua đường bưu điện cho nlđ giấy báo kết quả giảm thành công+ sổ bhxh và tờ rời kèm theo ( nếu có). Lưu ý đơn vị thanh toán tiền bhxh đến thời điểm nld nghỉ việc mới chốt đủ quá trình. Thời hạn giải quyết hồ sơ 7 ngày làm việc ( cộng thêm 4 ngày giao nhận hs qua bưu điện nữa nhé). với các sổ đã in lại theo công văn 4027 thì không cần gửi sổ mà chỉ gửi quyết định với giấy báo kết quả.

Các vấn đề cần lưu ý về bảo hiểm xã hội mới nhất 2018
Các vấn đề cần lưu ý về bảo hiểm xã hội mới nhất 2018

? Thứ 3 các quyền lợi được hưởng sau khi nld nghỉ việc:
– Bảo hiểm thất nghiệp:
+ Điều kiện là Nlđ có từ đủ 12 tháng tham gia bhtn.
+ Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi có qd nghỉ việc liên hệ TTGTVL nộp hs hưởng trợ cấp. + Mức hưởng 60% LBQ 6 tháng trước khi nghỉ việc.
+ Số tháng hưởng căn cứ time tham gia. Từ 1- 3 năm sẽ đc hưởng 3 tháng. Sau đó cứ thêm 12 tháng đóng sẽ được hưởng thêm 1 tháng. Những tháng lẻ sẽ được bảo lưu lại. Ví dụ nld tham gia bhtn được 4 năm 3 tháng thì sẽ đc hưởng 4 tháng trợ cấp thất nghiệp và đc bảo lưu 4 tháng còn lại.

– Trợ cấp thai sản ( đối với nld nghỉ việc trước khi sinh .)
+ Nlđ phải đóng bhxh bắt buộc từ đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh.
+ Mức hưởng: 06 tháng lương (bình quân 6 tháng trước khi sinh). Và 02 tháng trợ cấp bằng LƯƠNG CƠ SỞ CỦA NHÀ NƯỚC.
+ Nộp hồ sơ tại bhxh nơi mình có hộ khẩu hoặc tạm trú.
+ sổ bhxh đã được chốt + giấy khai sinh / giấy chứng sinh kèm theo CMND VÀ HỘ KHẨU ( bản chính) để cq bhxh đối chiếu.
+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc.

– Trợ cấp bhxh 1 lần: Sau khi nghỉ việc 12 tháng nld liên hệ bhxh nơi có hộ khẩu / sổ tạm trú nộp hồ sơ lãnh tc 1 lần. gồm sổ bhxh và đơn xin thanh toán (cơ quan bhxh cấp) . Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.