dịch vụ báo cáo tài chính

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

Gỡ rối và hoàn thiện sổ sách kế toán.

Báo cáo tài chính & các báo cáo quyết toán thuế

Yên tâm về hiệu quả kế toán

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

1. Kiểm tra rà soát lại các hóa đơn đầu ra, đầu vào đã kê khai trong Báo cáo thuế hàng tháng/quý.

2. Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, chi phí hợp lệ, chính xác của các chứng từ kế toán

3. Cập nhật hóa đơn, chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán

4. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cuối năm.

5. Lập và nộp Báo cáo tài chính và các tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm.

6. Tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế và kế toán.

7. Thông báo số tiền thuế cần phải nộp phát sinh cuối năm (nếu có).

8. In ấn, đóng lập hồ sơ kế toán nguyên năm.

PHÍ DỊCH VỤ

Tổng phí dịch vụ: 2.000.000đ – 5.000.000đ/năm

(tùy theo loại hình doanh nghiệp)

Ngoài ra không thu bất kỳ chi phí nào khác