Các thủ tục ban đầu doanh nghiệp phải thực hiện

Sau khi đăng ký kinh doanh xong, các thủ tục ban đầu doanh nghiệp phải thực hiện ngay để khỏi bị phạt là: 1. Khai và nộp lệ phí Môn bài – Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối […]