Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế là bao nhiêu?. Chậm nộp bao nhiêu lâu thì bị phạt và mức phạt là thế nào?.

Theo thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính thuế

Trong đó bao gồm: Mức phạt chậm nộp Tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế TNDN.

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN

Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế:

Theo điều 9 tại thông tư này quy định:

SỐ NGÀY CHẬM NỘP SỐ TIỀN PHẠT
1.Từ 1 cho đến 5 ngày Phạt cảnh cáo ( Nếu có tình tiết giảm nhẹ).Tình tiết giảm nhẹ như vi phạm lần đầu tiên.
2. Từ 01 đến 10 ngày – Phạt tiền trung bình : 700.000đ+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ tối thiểu: 400.000đ

+ Nếu có tình tiết tăng nặng tối thiểu: 1.000.000đ

 

3. Từ ngày 10 đến 20 ngày – Phạt tiền trung bình : 1.400.000+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ : 700.000

+ Nếu có tình tiết tăng nặng: 2.000.000

4. Từ ngày 20 đến 30 ngày – Phạt tiền trung bình: 2.100.000+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ : 1.200.000

+ Nếu có tình tiết tăng nặng: 3.000.000

5. Từ ngày 30 đến 40 ngày – Phạt tiền trung bình: 2.800.000+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ : 1.600.000

+ Nếu có tình tiết tăng nặng: 4.000.000

6. Từ ngày 40 đến 90 ngày:

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

– Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày

kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế,đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế vào NSNN trước thời điểm cơ quan thuế lập công văn xử phạt: Theo khoản 9 điều 13 thông tư 166/2013

 

– Phạt tiền trung bình: 3.500.000+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ : 2.000.000

+ Nếu có tình tiết tăng nặng:

5. 000.000

Ví dụ:

Công ty A nộp tờ khai thuế GTGT quý 3/2018 ( nộp qua HTKK ngày 02/11/2018 )

– Như trường hợp này Hành vi vi phạm chậm nộp tờ khai thuế GTGT theo quy định là 3 ngày (hạn cuối nộp tờ khai quý 3 là 30/10/2018)

Theo khoản 2 điều 9 thông tư 166 /2013/TT-BTC  ngày 15/11/2013 của bộ tài chính quy định chi tiết số tiền xử phạt trung bình  : 700.000đ

Nếu công ty trình bày được tình tiết giảm nhẹ như: Lần đầu tiên vi phạm, chấp hành đúng các nghĩa vụ thuế phải nộp, thực hiện nộp thuế đầy đủ thì được giảm tối thiểu: 400.000đ

Nếu có tình tiết tăng nặng mức phạt là 1.000.000đ

– Theo thông tư này quy định thì việc nộp chậm tờ khai thuế sẽ bị xử phạt. Chính vì thế lamketoan.vn nhắc các bạn luôn để ý thời hạn nộp tờ khai thuế. Và sau khi nộp xong tờ khai qua hệ thống HTKK bạn nên tải tờ khai thuế đã nộp về máy để kiểm tra lại.

Đồng thời tải tờ thông báo đã nộp thuế vào máy để lưu đối chiếu sau này.